Prosimy darczyńców o wpłaty na ten szczytny cel. Dziękujemy!

SZACOWANY KOSZT BUDOWY POMNIKA OKOŁO  420 000 złotych

                       ZEBRANO (na dzień 20 stycznia 2019)  45 000  złotych

Jeśli chcesz, możesz wesprzeć projekt dowolną kwotą poprzez Przelewy24 lub tradycyjnie wpłatą na podane niżej konto bankowe.

Tytułem
Kwota w PLN:

Nr konta  w banku PeKaO S.A. nr :
52 1240  6508  1111  0010  8590  7576

Przelewy zagraniczne :  
PL 52 1240  6508  1111  0010  8590  7576
SWIFT   PKOPPLPW

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze  Sądowym pod numerem: KRS:  0000751511