1.Celem stowarzyszenia jest postawienie w Kołobrzegu

„Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938
i Zagłady Nadberezyńców” 

2. Cel, o którym mowa w pkt.1, stowarzyszenie zamierza zrealizować poprzez:

 •   pozyskiwanie środków pieniężnych z wpłat na konto bankowe 
 •   od sponsorów
 •   od darczyńców
 •   pozyskiwanie dotacji

3.Pozyskane środki będą wykorzystane do:

 •  zamówienia i wykonania pomnika.

4. Skład osobowy Stowarzyszenia:

 •   Nowacki Krzysztof                   Prezes Zarządu
 •   Jelińska – Courtioux Alina      Wiceprezes Zarządu
 •   Jagiełło Marzenna                    Członek Zarządu
 •   Brodzińska- Nowacka Ewa    Komisja Rewizyjna
 •   Jeliński Janusz                          Komisja Rewizyjna
 •   Łojek Mirosław                        Komisja Rewizyjna
 •   Jelińska Maria                          Członek
 •   Wielgus-Łojek Irena                 Członek
 •   Przybylska Wanda                  Członek 

Projekt i wykonanie pomnika:

Artysta rzeźbiarz Romuald Wiśniewski

Autor  pomnika  i  stowarzyszenie  wyrażają  zgodę  na  kopiowanie  i  rozpowszechnianie  obrazów  oraz  treści  zamieszczonych  na  naszej  stronie  internetowej .


W tym roku obchodzimy 90-tą rocznicę powołania w 1928 r Związku Sybiraków,30-tą rocznicę jego reaktywowania w 1989 r,jak również 80-tą rocznicę zakończenia w 1938 r”akcji antypolskiej” NKWD.

Będzie to pierwszy pomnik w Polsce upamiętniający te Ofiary. Pomnik jest oddaniem hołdu zapomnianym przez naszą historię tysiącom polskich Ofiar krwawej represji „operacji antypolskiej” przeprowadzonej przez NKWD na terenie ZSRR w latach 1937-1938.


Pomnik swoją symboliką przedstawia kata  (enkawudzistę) i ofiarę,która ginęła  zabita strzałem w tył głowy. Egzekucja  odbywała się najczęściej pod murem, tak zginęło około 200 tys. Polaków – głównie mężczyzn. Po 123 latach niewoli rosyjskiej pełni nadziei na powrót  do Ojczyzny, zostali bestialsko zamordowani – pęknięcie muru jest tego symbolem.

Romuald Wiśniewski – rzeźbiarz pomnika


Pomnik będzie spełniał rolę edukacyjną dla kolejnych pokoleń.

Planowana lokalizacja pomnika, na działce 115/2 w obr. 4 m. Kołobrzeg przy rondzie ul.Zdrojowa i Adama Mickiewicza w pobliżu Lapidarium Żydowskiego.

Przewidywany termin odsłonięcia 11.08.2019 rok.

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ  DO WSZYSTKICH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO MŁODYCH POLEK i POLAKÓW O PRZEKAZYWANIE
DALEJ TYCH INFORMACJI  ZA POMOCĄ MAILI , PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH ORAZ TELEFONICZNIE