Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD
1937-1938 i Zagłady Nadberezyńców  w ZSRR” w Kołobrzegu


Siedziba Stowarzyszenia: 78-100 Kołobrzeg ul: Zagłoby 9

tel: 503-330-973

mail:


Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze  Sądowym pod numerem: KRS:  0000751511