Prosimy darczyńców o wpłaty na ten szczytny cel. Dziękujemy!